Проект фундаментального дослідження

"ІНКЛЮЗИВНА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ"

Проект "Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи" спрямовано на формування інклюзивної моделі сталого розвитку сільських громад з урахуванням існуючих соціо-демографічних, економічних та екологічних проблем сільських територій. В основу проекту покладено європейський досвід становлення сучасної людиноцентричної моделі сільського розвитку, яка, на відміну від традиційної агроцентричної моделі, забезпечує врахування інтересів та потреб сільського населення, можливості рівного доступу до суспільних благ. В національній моделі інклюзивного розвитку сільських громад буде враховано інституційні умови створення ринку землі та здійснення земельних відносин; організаційне та інституційне забезпечення розвитку економіки громади на засадах кооперації, вертикальної інтеграції та диверсифікації; загрози та ризики екологічному добробуту; природні принади сільських територій. Пріоритети подальшого розвитку економічного потенціалу сільських територій формуватимуться з урахуванням європейських стандартів якості життя та соціальних гарантій, гендерної рівності, виключної значимості лідерського потенціалу сільських громад.

 

Дослідницький об’єкт: процес трансформації сільських громад в нових інституційних умовах, спрямований на зростання якості життя мешканців сільських територій

Географічний об’єкт: Північно-Західний регіон України (Житомирська, Рівненська та Волинська області)

Організаційно-економічний об’єкт: сільські громади регіону.

Соціальний об’єкт:

  • а) мешканці сільської місцевості;
  • б) сільські сім’ї;
  • в) сільська молодь

Мета проекту – розробка та наукове обґрунтування інклюзивної моделі розвитку сільських громад, що відповідає європейським пріоритетам економічної політики та політики згуртування.

 

Завдання:

  1. Моніторинг умов та індикаторів розвитку сільських громад на початковому етапі процесу децентралізації
  2. Оцінка ролі сільських громад у формуванні земельних та трудових відносин
  3. Виявлення інституційних обмежень розвитку сільської економіки в умовах трансформаційних ринкових перетворень.
  4. Аналіз екологічних ризиків виробничої діяльності суб'єктів господарювання на сільських територіях
  5. Оцінка рівня добробуту сільського населення та можливостей доступу до суспільних благ різних верств сільського населення
  6. Ідентифікація лідерського потенціалу сільського розвитку
  7. Обґрунтування перспективних напрямів сталого розвитку сільських громад з урахуванням інтересів сільського населення, спрямованих на подолання бідності

 

Період реалізації проекту:

2017-2019 роки.